Veiligheid

Mensen willen tegenwoordig zo veel mogelijk licht binnen laten in hun woning. Ruimte is in dit land een luxe die we ten volle willen benutten. Grote glasramen horen nu eenmaal bij de moderne woningen. En ook bij renovaties wordt er steeds makkelijker een muur uitgebroken om plaats te maken voor een raam.

Deze schuiframen geven ook toegang tot de tuin of terras en worden dus eigenlijk als deuren gebruikt. Hiervoor moet dus een efficiënte beveiligingssysteem worden toegepast. Onze eerste aandacht gaat naar de bewegende delen in het kader. Voorzie uw raamkrukken van een slot, waardoor inbraakpogingen moeizamer worden. Het is sterk aan te raden om nog meer sluitpunten aan te sluiten. Het spreekt vanzelf dat hoe meer sluitpunten, hoe veiliger.

Rolluiken kunnen ook gebruikt worden voor beveiliging voor inbrekers. Elektrisch bediende rolluiken zijn veiliger.

Grote glasvakken hebben een hoog risico voor inbraak, daarom kan men beter opteren voor veiligheidsglas. Het is zelfs verplicht voor beglazingen die geplaatst zijn op een hoogte lager dan 90 cm. De Europese norm ANV1627 bepaalt verschillende beveiligingsklassen en daaraan gekoppelde glassoorten.

Klasse 2 : fysieke kracht met behulp van enkele werktuigen

klasse 3 : gebruik van werktuigen als een koevoet

klasse 4 : tegen het gebruik van bijlen, hamers en zwaardere hefbomen.

Gewoon dubbel glas biedt geen enkele beveiliging tegen inbraak.

 

Energiebesparing door isolatie

Isoleren kan op verschillende niveaus en in vele vormen gebeuren. Een vervanging van de bestaande ramen en deuren is een meer dan verantwoorde investering die al snel wat verschil in het budget zal maken.

De technologie staat niet stil, vooral niet in de ontwikkeling van raamprofielen en glassoorten. Er is een enorme vooruitgang geboekt op dit gebied in de loopt der jaren.

Wat is K-waarde?

De K-waarde geeft de isolatiewaarde van bouwmaterialen ( het warmteverlies per seconde, per vierkante meter en per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten) aan en wordt uitgedrukt in Watt per m² Kelvin (W/m²K) Hoe lager de K-waarde, hoe beter de isolatie.

Wat is het verschil tussen Kf , Kg en Kw-waarde?

De letters “f” en “g” staan respectievelijk voor het Engelse “Frame” (raamkader) en “Glass” (glas) Ze geven dus de isolatiewaarde van de verschillende onderdelen van het venster aan. De Kw-waarde staat voor de combinatie van de verschillende waarden.

         De huidige standaard voor glas is dubbel glas met een isolatiewaarde van 1.1 W/m²K er bestaat echter ook 3 dubbel glas waarmee een isolatiewaarde van 0.5 W/m²K kan bereikt worden.

Ook de isolerende eigenschappen van het raamprofiel zijn mede bepalend voor het warmteverlies. Bij metalen ramen is een thermische onderbreking een absolute noodzaak. Bij ramen in PVC is dit minder noodzakelijk vermits het materiaal zelf geen geleider is.

Een prettige, maar zeker niet te verwaarlozen bijkomstigheid is de premies die je kan krijgen voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Lees hierover meer in ons artikel over premies.

 

Verlaagd BTW-tarief

Voor de renovatie van woningen ouder dan 5 jaar geldt het btw-tarief van 6%. Dit was al het geval voor die ouder dan 15 jaar.

De ouderdomsvoorwaarde werd een tiental jaren geleden verminderd van 15 jaar naar 5 jaar.  Deze maatregel zou in 2010 aflopen en werd een eerste keer verlengd tot eind juni 2011 en is vanaf nu definitief.

Voor nieuwbouwwoningen is een BTW-tarief van 21% van toepassing.

Om van het BTW-tarief van 6% te kunnen genieten moet u wel rekening houden met de enkele voorwaarden :

♦ U mag uw woning omvormen, renoveren, verbeteren, herstellen en onderhouden. Een oude woning volledig afbreken en herbouwen of alleen enkele muren behouden kan niet. Reinigingswerken, zoals het schoonmaken van ramen, zijn ook uitgesloten.

♦ Het moet gaan om een private woning. Kantoorgebouwen en winkels komen niet in aanmerking.

♦ U moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer.

♦ U moet uw aannemer een attest afleveren waarin u verklaart dat de woning ouder is dan 5 jaar en dat ze voor private doeleinden zal gebruikt worden.

 

Premies voor hoogrendementsbeglazing

Geldig voor werken uitgevoerd in 2012 (factuur tot 31/12/2012)

U moet de werken laten uitvoeren door een geregistreerd aannemer. Alleen dan kan u bij uw distributiebeheerder een premie aanvragen voor het vervangen van uw bestaande glas door hoogrendementsbeglazing.

Bij vervanging van enkel glas: 12 euro/m2 (U-waarde max. 1.1) max 300 euro
Bij vervanging enkel of dubbel glas: 15 euro/m2 (U-waarde max 0.8) max 375 euro

U krijgt bij de eindfactuur alle nodige documenten om deze premies aan te vragen

Renovatiepremie

Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet kan u in aanmerking komen voor een renovatiepremie. Het betreft de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: de vervanging van ramen en buitendeuren in de woning, waarbij isolerende hoogrendementsbeglazing geplaatst wordt met een U-waarde van maximaal 1,3 W/m²K.

Komen niet in aanmerking:

♦ rolluiken en vliegenramen

♦ werken aan garagepoorten

♦ werken aan veranda’s

♦ het schilderen van buitenschrijnwerk

♦ enkel de beglazing vernieuwen

♦ Als u in 2012 een aanvraag indient met facturen voor buitenschrijnwerk, heeft u recht op een verhoging van de premie met 10% op het aanvaarde factuurbedrag voor buitenschrijnwerk voor de facturen die dateren van 2012.

Als u pas in 2013 een aanvraag indient, zal u recht hebben op een verhoging van 10% op het bedrag van de aanvaarde facturen buitenschrijnwerk als het buitenschrijnwerk voldoet aan volgende U-waarden: Uw (geheel: profiel en glas) van maximaal1,7 W/m²K en Ug (glas) van maximaal 0,9 W/m²K.

Meer informatie kan u vinden op www.bouwenenwonen.be